Integritetspolicy

  • Hem
  • Integritetspolicy

Introduktion till Integritetspolicyn

Botanu Hälsolösningar värdesätter din integritet och ditt förtroende är viktigt för oss. Därför har vi skapat en integritetspolicy som beskriver hur vi samlar in, använder, avslöjar, överför och lagrar din information. Detta dokument är avsett att ge dig en grundlig förståelse av våra integritetsprinciper och användningen av din personliga information. Den detaljerade integritetspolicyn ersätter alla tidigare policys och kan komma att uppdateras för att reflektera förändringar i våra tjänster eller förändringar i dataskyddslagen.

Personuppgifter som samlas in

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller när du använder våra tjänster, till exempel när du prenumererar på vårt nyhetsbrev eller när du kontaktar oss för frågor. Insamlingen av information kan inkludera, men är inte begränsad till, ditt namn, e-postadress, postadress samt information om din användning av vår webbplats. Vår webbplats kan också använda cookies och andra spårningstekniker för att förbättra din användarupplevelse och samla in information om hur du interagerar med vår webbplats.

Användning av samlad information

Den information vi samlar in används för att tillhandahålla, underhålla, skydda och förbättra de tjänster vi erbjuder dig. Det inkluderar att använda informationen för att kommunikera med dig, ge kundservice, genomföra forskning och förbättra innehållet på vår webbsida. Vi kan även använda dessa uppgifter för att skicka dig marknadsföringsmaterial, men du kommer att ha möjligheten att avstå från sådana meddelanden.

Delning och avslöjande av personuppgifter

Vi kommer inte att dela eller avslöja dina personuppgifter med tredje part utan ditt explicita samtycke, förutom i de fall det krävs enligt lag eller som nödvändigt för att tillhandahålla tjänsterna på vår webbsida. Detta kan inkludera att dela med tredje part som hjälper oss att hantera vår webbplats, utföra affärstransaktioner eller betjäna våra användare, förutsatt att dessa parter förbinder sig att hålla denna information konfidentiell.

Säkerhet

Vi tar säkerheten för din personliga information på största allvar och använder en kombination av fysisk, teknisk och administrativ säkerhetsteknik och procedurer för att skydda din information från obehörig åtkomst, användning, ändring eller förstörelse. Även om vi vidtar lämpliga åtgärder för att skydda din information är ingen överföring över Internet eller elektronisk lagring helt säker, så vi kan inte garantera absolut säkerhet.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har lagrat om dig, begära att de korrigeras eller raderas och att invända mot eller begränsa behandlingen av dina uppgifter. Kontakta oss på [email protected] om du vill utöva någon av dessa rättigheter.

Kontaktinformation till ägaren

Om du har frågor eller funderingar om vår integritetspolicy, vänligen kontakta oss. Vår postadress är:

  • Botaniska Paviljongen
  • Carl Skottsbergs gata 22A
  • 413 19 Göteborg
  • Sverige

Du kan även mejla oss på [email protected].

Skriv en kommentar