Dataskydd och integritet

  • Hem
  • Dataskydd och integritet

Introduktion till Dataskydd

Dataskydd är en av de mest primära bekymmer för individer som interagerar med organisationer över internet. Botanu Hälsolösningar förstår betydelsen av att skydda våra användares personuppgifter och följer dataskyddslagstiftningen noggrant. Vår GDPR-sida förklarar hur vi samlar in, använder och skyddar personuppgifter. Vi tror att en transparent redogörelse för våra processer är avgörande för att skapa och upprätthålla förtroende mellan oss och våra besökare. Vi är dedikerade till att hantera dina uppgifter med största omsorg och respekt för din integritet.

Insamling av Uppgifter

Vi insamlar personuppgifter för att förbättra användarupplevelsen och tillhandahålla relevanta tjänster. Insamlade uppgifter kan inkludera, men är inte begränsade till, namn, kontaktuppgifter, och information om dina interaktioner med vår webbplats. Dessa uppgifter samlas främst in när du kontaktar oss via formulär, nyhetsbrevsprenumeration eller använder någon av våra tjänster. All insamling och hantering av personuppgifter sker med ditt samtycke och i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Användning av Personuppgifter

De personuppgifter vi samlar in används för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster, kommunicera med dig, anpassa din upplevelse på webbplatsen samt för att uppfylla våra rättsliga och regulatoriska skyldigheter. Botanu Hälsolösningar kommer inte att sälja, byta eller på annat sätt överföra dina uppgifter till utomstående parter utan ditt uttryckliga medgivande. Vi kan dock komma att dela information med betrodda tredjeparter som hjälper oss i vår verksamhet, allt under förutsättning att dessa parter överensstämmer med dessa dataskyddsprinciper.

Skydd och Säkerhet

Säkerheten för dina personuppgifter är av yttersta vikt för oss. Botanu Hälsolösningar använder industristandard säkerhetsåtgärder för att skydda din information mot obehörig åtkomst, ändring, avslöjande eller förstörelse. Vi kontinuerligt uppdaterar våra säkerhetsprotokoll och tekniker för att säkerställa att vi skyddar din information på bästa möjliga sätt. Trots våra ansträngningar kan inget säkerhetssystem vara 100% säkert och vi kan inte garantera den absoluta säkerheten för dina uppgifter.

Dina Rättigheter

Som användare har du särskilda rättigheter när det gäller dina personuppgifter. Du har rätt att begära tillgång till de uppgifter vi har om dig, att få felaktiga uppgifter rättade, och i vissa fall, att få dina uppgifter raderade. Om du vill utöva någon av dina rättigheter eller har frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på [email protected].

Kontaktinformation:

Elias Lundberg
Botaniska Paviljongen
Carl Skottsbergs gata 22A
413 19 Göteborg
Sverige

Skriv en kommentar